Välkommen till Tomas Mur & Kakel AB

Jag erbjuder all slags murning utomhus och inomhus och har kunskap i fasadrenovering, kulturmurning, fasadmålning, stänkputs och spritputs.

Jag murar skorstenar samt renoverar dessa både ut och invändigt. Invändigt utför jag renoveringar med syrafast slang samt keramisk glidgjutning. Jag säljer och installerar också spisar och kaminer med modulskorstenar samt murar, rörspisar och öppna spisar. Jag säljer och monterar även spiskassetter.

Jag erbjuder kakel- och klinkersättning i våtrum och övriga områden samt lägger all slags marmor- och stengolv. Jag har våtrumsbehörighet.

Till försäljning har jag fix, fog, silikon samt tätskikt till badrum. Jag säljer vedspisar, kaminer och spisinsatser.

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

Telefon: 0157-311 57
Mobil: 070-568 88 54
E-post: info@tomasmurokakel.se 

Adress

Tomas Mur & Kakel AB
Kvarnsjövägen 6
642 91 Flen